Privacyverklaring

Jan Verhelst zaakvoerder Crea bloemen Lippenslaan 69 8300 te Knokke-Heist
BTW 0677179566 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten of omdat u deze zelf bij een contact formulier op de website of in de winkel aan Jan Verhelst Crea verstrekt. Jan Verhelst Crea kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
*Uw voor-achternaam
*Uw adresgegevens
*Uw telefoonnummer
*Uw émailadres
Waarom Jan Verhelst Crea gegevens nodig heeft
Jan Verhelst Crea verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als dit nodig blijkt voor informatie betreft bestellingen of leveringen en/of om u schriftelijk(per émail en /of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet kunt bereikt worden.
Daarnaast kan Jan Verhelst Crea uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten opdracht.
Hoe lang en waar Jan Verhelst Crea gegevens bewaart
Jan Verhelst Crea bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen opdracht met u tot stand komt en Jan Verhelst Crea deze niet langer nodig heeft om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
De persoonsgegevens worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen.
Delen met anderen
Jan Verhelst Crea verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande goedkeuring.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien , te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar uitschrijven@creaknokke.be. Jan Verhelst Crea zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen
Jan Verhelst Crea neemt de bescherming van uw gegevens ter harte en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website worden uitgewisseld worden versleuteld(SSL). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jan Verhelst Crea verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met jan@creaknokke.be.
Klachten of meldingen
Mocht u om een of andere reden het gevoel of het bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be